Skogscafe

27 februari kl.18.30

Skogen – vem äger den?

Natur- och miljöföreningarna i Oskarshamn tar ett
gemensamt grepp om skogen i vår kommun.
Information, bildvisning, frågestund

Caféet är öppet
Kom gärna i god tid före 18.30 och köp fika

Arr:

Biologiska sällskapet
Döderhults Naturskyddsförening
Oskarshamnsbygdens Fågelklubb/Skogsgruppen
Klimatgruppen i Oskarshamn
Föreningen Våneviks Gammelskog

i samarbete med
Café Shalom

VÄLKOMNA!