Nyheter

15 december 2020

Nu pågår ett projekt i kommunen som heter Mera ut, projektet involverar Döderhults Naturskyddsförening och Ostkustleden.

Här nedan kan ni läsa om Mera ut.

Mera ut – ett projekt för hållbar utveckling av naturturism

En kvinna går igenom en grind i en by.

Stensjö by – etapp 8 på Ostkustleden

Syftet med projektet är att stärka och bredda besöksnäringen med fokus på naturturism. Projektet vill stärka den viktiga infrastrukturen för besöksnäringen – övernattning, måltider, upplevelser och transporter och där nätverket av olika leder i Oskarshamns kommun kan bidra på ett positivt sätt.

Allt fler hittar ut i skog och mark och intresset för friluftsliv ökar och därmed möjligheten till företagande. Detta är något projektet vill ta vara på. Projektet omfattar både affärsutveckling, studieresor och nätverkande för intresserade företagare.

Projektet Mera ut hoppas kunna lägga grunden till en hållbar och långsiktig utveckling av naturturismen i kommunen men också samverka med och knyta an till lednätet i angränsande kommuner. Projektet mål är att skapa möjligheter för nya verksamheter och arbetstillfällen på landsbygden. Projektet ska också öka intresset för natur- och kulturmiljöer och upplevelser utanför tätorten och också bidra till det viktiga folkhälsoarbetet genom att locka till och underlätta för besök i naturen.

Arbetet omfattar även informationsspridning till besökare på våra vandringsleder om allemansrätt, naturvett och hur man på ett ansvarsfullt sätt vistas i naturen.

Projektet ger extra stöd till Ostkustleden, som förvaltas av Döderhults Naturskyddsförening (DNF), till exempel genom förbättrad information, både längs leden och digitalt samt stöd till underhåll.

Projektet har fått stöd av Lokalt Ledd Utveckling-Jordbruksfonden via leaderområdena Kustlandet och Astrid Lindgrens Hembygd samt av Oskarshamns kommun.

Projektet är ett samverkansprojekt mellan olika lokala aktörer; entreprenörer, Döderhults naturskyddsförening, markägare, föreningslivet. Oskarshamns kommun stöttar genom att kommunen står som sökande och projektägare.

Följ projektet på Facebook