Ostkustleden

 

Välkommen till Ostkustleden

Leden är 16 mil lång och uppdelad på 8 etapper. Varje etapp är omkring 2 mil och det finns en övernattningsstuga vid varje etappmål. Leden går som en cirkel med start och mål är i Lilla Hycklinge.

Etappkartor för nedladdning och utskrift finner ni här.

Karta finns även på Naturkartans hemsida.

Övernattning

I slutet av varje etapp finns en övernattningsstuga. Dessa ägs ej av föreningen utan förhyres av resp. ägare. Stugor får naturligtvis bara användas av vandrare och en mindre avgift erlägges för övernattning. I varje stuga finns 5-10 bäddar. Grupper om fler än 10 personer bör anmäla i förväg till Kuno Nilsson på telefonnummer 070-6730130 eller via e-post kuno.nilsson.naturskyddsforeningen@telia.com

Betalning för övernattning

Avgift för att övernatta är 80 kr per person i stugan och 50 kr per person i tält vid stugan.

Betalas till Döderhults Naturskyddsförening.

Bankgiro 5111-7471

Swish 123 378 09 13

Markering

Leden är markerad med gul-orangefärg.

Badmöjligheter

Det finns på varje etapp flera fina badmöjligheter. Etapp 1 Vid etappmålet Hummeln. Etapp 2. Halvvägs Saxtorp och strax innan etappmålet Lönhults kvarn. Etapp 3 Vid etappmålet Krokstorp. Etapp 4. Likaså vid etappmålet Mörtfors. Etapp 5 Vid Hålvik eller gå ca 1 km till Tjustgölen på etapp 6. Etapp 6 . Vid Kärrsvik eller Ekerum ( nära etappmålet). Etapp 7. Vid Fårbosjön. (1,5 km innan etappmålet). Etapp 8 Nybo göl. (några km innan slutmålet L:a Hycklinge).

Transport

Kalmarläns trafik
Telefonummer KLT: 010-21 21 000

Taxi Oskarshamn: 0491-105 55

VÄRT ATT VETA OM VARJE ETAPP.

Etapp 1, cirka 17 km

Förbi sjön Eckern. Efter 5 km byn Högatorp och efter 12 km byn Lämmedal.

Övernattningsstuga Nynäs nära sjön Hummeln, vid ett naturreservat. Stugan har ca 15 liggplatser. Vidare finns vedspis men el saknas, varför ficklampa bör medtagas. Vatten finns i en brunn som på sensommaren kan sina. Vatten tas då ur sjön Hummeln men vattnet skall kokas innan det inmundigas.

Etapp 2, cirka 22 km

Förbi sjön Hummeln (60m djup). På gamla vägar till bl. a. Smisserum med en mycket bred och lång stenmur, av vandrare döpt till småländska kinesiska muren. Vid 19 km Lönhults kvarn (tag gärna ett bad nedanför fallet om vädret tillåter). Vid etappmålet Lönhultstugan.

Stugan har elström, sommarvatten (vid knuten)och torrtoalett bakom ladugården.

Etapp 3, cirka 21 km

Leden följer ett stycke den gamla vägen Kristdala-Hultsfred. Efter 7 km ett vackert odlingslandskap vid Sjöändemåla. Vid 11 km sjön Tvingen (badmöjlighet). Karlsfors fd kvarn passeras och målet är stugan vid Krokstorp. Här finns badmöjlighet i sjön. I stugan elplatta, enklare köksutrustning liksom i andra stugor och ett antal madrasser. Vatten i brunn på gården. Vattnet kan vara brunfärgat men är tjänligt. Stugan är låst men nyckel finns vid det stora vita huset uppe i backen.

Etapp 4, cirka 18 km

Efter 3 km Skälshults gamla kvarn. Efter 7 km Ölvedals by. Här följer ett naturskönt parti utefter Marströmmen. Efter 16 km följer leden en hög bergskam med vackra vyer över sjön Lilla Ram och byn Ramnebo.

Etappmålet är Mörtfors samhälle. Här finns sommartid Mörtfors pensionat (se ovan). Övernattningsstugan är gamla badhuset, två våningar. Övervåning med 5 sovrum. El och toalett finns. Från Mörtfors är det 1 km till E22 med bussförbindelser till Norrköping och Oskarshamn – Kalmar.

Etapp 5, cirka 19 km

Leden följer Marströmmen fram till E22 varefter den ca 10 km från Mörtfors för första gången kommer fram till Östersjön. Här återfinns många spår från stenbrottstiden, både utskeppningshamn (Hålviken f.ö. bra badplats) men även stenbrottet Kallsebo. Skeppssättning och gravrösen vid Snäckedal minner om äldre tider. Här finns minst 37 fornlämningar. Vid etappmålet finns stugan Stjärneberg med el, elplatta, övernattning i ett rum och i hus på gården. Vatten i brunn. Toalett och vedbod på gården.

Etapp 6, cirka 19 km

Leden kommer strax till sjön Tjustgölen där fina badmöjligheter finns, men om man vill bada i Östersjön får man ge sig till tåls tills man kommer till Bussvik efter 5 km. Därefter följer leden havet och ger fina tillfällen att njuta av, och fundera kring, scenerier kring ett landskap format av hav och människor i samspel med varandra.

Etappmålet ligger vid Lilla Laxemar. I stugan finns ca 10 sovplatser och el, elplatta och köksutrustning. Vatten i sommarvattenledning på gården. Vedbod och toalett i uthus på gården.

Etapp 7, cirka 20 km

Första delen av etappen följer gamla hagmarker och passerar snart en av alla kraftledningsgator från kärnkraftverket vid Simpevarp. Leden viker av mot Uthammar strax före bondbyn Uthammar och går ner mot stenbrotten och hamnen i Uthammar, därefter följer leden vägen ut ur byn via Uthammars badplats och går sedan ganska nära havet fram till Fornborgen strax öster om Figeholms Stugby (med tillhörande golfbana). Efter att en andra gång passerat kustvägen kommer man till en bergbrant vid Bredviken med en tjusig utsikt över Östersjön bort mot Blå Jungfrun och Öland. Här ifrån kan vandraren antingen följa leden, eller vika av på vägen mot Figeholm för att handla. Efter att ha besökt Figeholm och dess affärer kan man gå 1 km på vägen mot Oskarshamn så korsar leden denna väg, varefter man åter kan följa ledmarkeringarna. Leden korsar E22 och efter en stund kommer man fram till Fårbosjön med fina badstränder. Sedan är man strax framme vid övernattningsstugan Hälveberg där vedspis, enkel köksutrustning, vatten, och ca 10 sovplatser finns. El saknas varför ficklampa kan vara bra att medtaga.
Etapp 8, cirka 18 km

Från Hälveberg följer leden ett vackert avsnitt kring Virån till Stensjö by, som ägs sedan 1960 av Vitterhetsakademin och är en sällsynt vacker by med många kilometer gärdesgårdar, ålderdomliga men välskötta hus. Och ett brukningssätt som skall bevara det gamla landskapet. Detta är en pärla som har bevarat den bild av Sverige som vi har i våra hjärtan, så som det kunde se ut vid seklets början. Vill du inte vandra längs leden så går det att åka till Stensjö by från E22 strax norr om Oskarshamn. Leden går från Stensjö by mot vägen till Skrikebo och följer vägen 2 km. Därefter på stigar mot ett vackert hagmarksområde, Björkelund, och sedan Hycklinge bys marker. Efter Nybo göl nås genom tallskogen Lilla Hycklinge och leden är avslutad. Här finns också en övernattningsstuga.

Välkommen att vandra på vår led, men tänk på

Allemansrätten

Allemansrätten tillåter oss att ströva fritt i skog och mark, att plocka bär och svamp utan att fråga om lov.

Tomtmark

Man får inte vara på någons tomt utan lov. Tomten är området närmast huset och behöver inte vara inhägnat.

Åker

Man får inte gå på mark som kan ta skada. Ta inte genvägar över åker med växande gröda.

Grindar

Man måste självfallet alltid stänga grindar efter sig.

Tält.

Ett dygn får man tälta på annans mark utan lov. Städa upp efter sig måste man förstås göra. Gräv en grop och förslut denna efter toalettbehov.

Leden är gjord för dig

Leden och stugorna är öppna året runt. Leden underhålls ideellt av Döderhults Naturskyddsförening med stöd av Oskarshamns kommun. Om du vill lämna bidrag till skötseln och underhållet är bankgiro 5111-7471. Ange gärna vad ditt bidrag skall användas till. Städutrustning finns i stugorna. Se gärna till att det finns huggen ved i stugan till nästa besökare. Visa hänsyn till den natur vars gäst du är.

Väl mött i smålandsskogarna

Döderhults Naturskyddsförening