Kontakta oss

Har du frågor, är du välkommen att kontakta styrelsen.

Ordförande Kuno Nilsson 070-6730130
kuno.nilsson.naturskyddsforeningen@telia.com
Vice ordförande Karl Henry Andersson 070-4670679
karl.henry58@icloud.com
Sekreterare Silja Samuelsson  076-8107679
silja.samuelsson@gmail.com
Kassör Bertil Svensson 0491-196 95
bertil.swensson@telia.com
Kassör suppliant Cecilia Olsson 070-3762060
Övriga ledamöter
Christina Fornander 070-2532661
christina@vicus.se
Roland Hägg 070-6205724
Susanne Tillman 0491-914 34/070-2063953
susanne.tillman2018@gmail.com
Wim Leithof 076-2524325